Cửa thép chống cháy được thiết kế đặc biệt để làm chậm hoặc ngăn chặn lửa và khói cháy lan trong các tòa nhà và công trình lớn. Sản phẩm không được thiết kế để chống cháy một cách tuyệt đối, và không được làm bằng vật liệu dễ cháy. Mặc dù cuối cùng nó cũng bị đốt trong lửa với nhiệt độ cao trong thời gian dài, nhưng khả năng chịu nhiệt của cửa sẽ tăng cao và sẽ làm ngọn lửa cháy chậm và không lan ra hơn trong một khoảng thời gian nhất định. Bằng cách chặn lại ngọn lửa, cửa chống cháy cho phép nhiều người cư ngụ thoát khỏi tòa nhà một cách an toàn trong trường hợp khẩn cấp. Nó cũng có thể giúp bảo vệ tài sản trong khi nhân viên cứu hỏa dập tắt đám cháy.

Bên cạnh đó, những phụ kiện của cửa thép chống cháy cũng là một trong những thứ giúp cho cửa phát huy được tác dụng của mình. Do có thanh thoát hiểm, khi xảy ra hoả hoạn, những người phía trong có thể thoát ra ngoài bằng cách đẩy tay vào thanh thoát hiểm cửa sẽ tự mở ra và đóng lại ngay để ngăn cháy.

Cửa thép chống cháy

Cửa chống cháy 2P-GRAY

Cửa thép chống cháy

Cửa chống cháy 2P-GRAY

Cửa thép chống cháy

Cửa chống cháy 2P-SILVER

Cửa thép chống cháy

Cửa chống cháy 2P1G-RED

Cửa thép chống cháy

Cửa chống cháy 2P2G-RED

Cửa thép chống cháy

Cửa chống cháy P1-BLUE

Cửa thép chống cháy

Cửa chống cháy P1G-Teal

Cửa thép chống cháy

Cửa chống cháy TCC-P1-1gr

Cửa thép chống cháy

Cửa chống cháy TCC-P1-G4

Cửa thép chống cháy

Cửa chống cháy TCC-P1G0

Cửa thép chống cháy

Cửa chống cháy TCC-P1G1

Cửa thép chống cháy

Cửa chống cháy TCC-P1G1a

Cửa thép chống cháy

Cửa chống cháy TCC-P1G1b

Cửa thép chống cháy

Cửa chống cháy TCC-P1G1bg

Cửa thép chống cháy

Cửa chống cháy TCC-P1G5

Cửa thép chống cháy

Cửa chống cháy TCC-P1Gray

Cửa thép chống cháy

Cửa chống cháy TCC-P1w

Cửa thép chống cháy

Cửa chống cháy TCC-P3

Cửa thép chống cháy

Cửa chống cháy TCC-PG1

Cửa gỗ chống cháy

Cữa gỗ chống cháy P3G2